Nyheder
Den 21. januar holder vi prøve i kredsen - tilmelding via mail aljen@nets.eu eller tryk her 
Holdene starter igen den 12. februar 2017.
Se "Nyt fra formanden - December 2016"  her

Vi holder General Forsamling den 7. februar kl. 19:00 i klubhuset, Stamholmen 2, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4.Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5.Indkommende forslag
6.Valg til bestyrelse m.m.
7.Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
8.Eventuelt


Tekst  ELLER  modul
Opdateret den: 02-01-2017