Forside

Generalforsamling den 14. februar 2023 kl. 19:00 i klubhuset, Brøndby Havnevej 4, 2650 Hvidovre
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Indkommende forslag
6. Valg til bestyrelse m.m.
7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
8. Eventuelt
Vi har  hvalpe, familie, IGP og rallyhold
Hvalpe, familie og rallyhold er om søndagen ml. 10 – 13.
IGP holdene træner alle dage.
 Træningen er for alle lovlig racer