Forside

Nyheder: 

I det forgangne år har vi haft 5 jubilæer – Peter Olsen 10 år – Henrik Helander, Toni Larsen og Per Buchardt 25 år og sidst men ikke mindst Hanne Jørgensen 40 år – Stort tillykke til alle.

OBS Generalforsamlingen er flyttet fra den 5 til den 6 februar

Generalforsamling den 6. februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset, Brøndby Havnevej 2-4, 2650 Hvidovre

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag
  6. Valg til bestyrelse m.m.
  7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
  8. Eventuelt

 

Kredsens MobilPay nr. er 81174. Ved betaling via MobilPay lægges 1 kr. til beløbet 🙂