Forside

Nyheder:

Generalforsamling onsdag den 9. februar 2022, kl. 19:00 ved klubhuset, Brøndby Havnevej 2-4, 2650 Hvidovre
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Indkommende forslag
6. Valg til bestyrelse m.m.
7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
8. Eventuelt

 

Indskrivning for forårssæsonen 2022 er søndag 6. februar 2022 ml. kl. 10-12