Forside

Nyheder:

Indskrivning til forårssæsonen er søndag 28 feb. fra 10 til 12 ved klubhuset.

Er man forhindret i at komme forbi til indskrivning kan man indbetale via mobilpay 81174 eller via bank. Skriv hold (Hvalpe, familie eller rally)

Generalforsamlingen bliver søndag den 28 feb. 2021 kl. 12:00 ved klubhuset.

Dagsorden GF

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag (sendes til anettelindberg@outlook.dk eller afleveres i klubhus)
  6. Valg til bestyrelse m.m.
  7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
  8. Eventuelt

Vi træner stadig men kun i grupper på max 5 personer inklusiv trænere.

Klubhuset er lukket pga. Corona.

 

Kredsens MobilPay nr. er 81174. Ved betaling via MobilPay lægges 1 kr. til beløbet 🙂

Der er plads til alle 🙂