Referat generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 11 personer heraf 11 stemmeberettiget.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Martin Bach som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 11 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Formandens beretning.

2017 har været et meget travlt og aktivt år.  Vi har i gennemsnit holdt prøver hver måned og mon ikke vi igen i år havner ret høj på listen over de mest aktive kredse 😊

Det kræver en del at holde så mange prøver og her tænker jeg mest på alle de hjælper der i årets løb er mødt op som gruppe deltagere, cyklister, løber, sporlæggere, færdsels deltagere m.m. og selvom vi er en mindre kreds så har det ikke været et problem da ALLE har hjulpet til – så STOR TAK for det.

Tina er nu officielt uddannet som instruktør 😊

Økonomisk fik vi haft et fint år blandet andet fordi vi udvidede med vores nye hold om lørdagen og at Prebens og Steens ”traktor redningsaktion” lykkedes.

Søndag den 26. marts var Tina og undertegnet til repræsentantskabsmøde i Middelfart. Som noget nyt var alle beretninger samlet i en og efter lidt fremførelse af forskellige synspunkter – nogle klogere end andre – blev beretningen enstemmigt vedtaget. Regnskabet gik også glat igennem. Lidt diskussion omkring de forskellige lovforslag. Det ene forslag på 35 sider vedrørende en til helt ny struktur (bl.a. afskaffelse af alle kredse som skulle erstattes af 5 regioner) blev forkastet. Valgene forløb næsten uden drama – det var kun valget af kasserer som kastede lidt tumult af sig. Den nuværende kasserer Bent Andersen valgte at trække sig, da bestyrelsen foreslog en ny kasserer Linda M. Bestyrelsen og udvalgene er mere eller mindre de samme som sidste år.

Den 13. april holdt vi påskefrokost efter vores prøve så det var bare en dejlig dag.
Den 30. april deltog Saxo (12 år) til Beg B DM, hvor han bestod og samtidig udviste total overskud da hans unge hund blev lidt for interesseret i de hunde der stod lidt for tæt på banen – sejt.

Bo Nielsen deltog til DM den 12 – 13. maj, hvor han blev placeret i den bedste halvdel – tillykke.

I forbindelse med Herning Open havde vi i år arrangeret en form for træningslejr i kredsen. Vi havde 4 hyggelige dage med dejlige hundefolk fra Danmark og Sverige J

Den 18. november holdt vi afsluttende prøve OG julefrokost. Den var en super hyggelig dag med fuld hus til julefrokosten – Tillykke til Steen og Preben med vandrehunden.

Den 17. december holdt vi julehyggedag med gløgg og æbleskiver. Det var også her vi trak vores julelotteri. Tillykke til alle vinderne.

Den 18. december holdt vi nytårskur med servering af hapser og boblevand – altid hyggeligt lige at ønske hinanden godt nytår.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt prøver i B, AB, FP, SL, IPO 1-3 og SPH 1 – 2 i løbet af året og der har været mange fine resultater.

I 2017 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold og et IPO-hold.

Den 21. januar holdt vi en IPO/SPH prøve.

Den 4. februar havde vi en SPH2 prøve.

Den 25. februar holdt vi prøver i IPO.

Den 24. marts har vi holdt et par IPO / SPH prøver.

Den 13. holdt vi nogle IPO / B prøver.

 1. april har vi holdt et par IPO / B prøver

Torsdag den 13. april holdte vi prøver i IPO, B

Vi afsluttede sæsonen med prøve den 10. juni.

Lørdag den 14. oktober holdt vi Hvidovre Open – der var 28 tilmeldte hunde J Det var en dejlig dag. Vejret var med os og der blev vist en masse godt hundearbejde af engageret hundefører – både på sporet og på banen. Stor tak til alle deltagere, dommere og hjælpere.

Kredsens medlemmer klarede sig helt forrygende med en 1. plads til Katja, 3. plads til Nana og en 9. plads til Henriette.

Den 4. november holdt vi en færdselsprøve.

Den 18. november holdt vi afsluttende prøve.

Tillykke til alle dem der bestod deres prøver i 2017.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 trænermøder, en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års general forsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke (igen) alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har givet en hånd med i det forgangne år – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne få det hele til at fungere i kredsen. Tak alle sammen.

Fremlæggelse af regnskab

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

Indkommende forslag

Ingen.

Valg

På valg er kasseren og bestyrelsesmedlem –  Tina B Andersen(kasserer) og Steen Pedersen (bestyrelsesmedlem) blev enstemmigt valgt.

Kasseren og bestyrelsesmedlem blev valgt for 2 år.

For 1 år vælges suppleanter:

 1. Suppleant – Steen Christensen blev valgt enstemmigt
 2. Suppleant –  Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Katja Siegler blev valgt enstemmigt.

Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet søndag 18. marts 2018 blev Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer).

Eventuelt

Tina deltager til info møde på Fyn vedrørende de nye regler.

Vi har ansøgt om MobilPay men desværre når vi ikke at få det til indskrivningen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Formands Nyt. Bogmærk permalinket.