Referat General Forsamlingen 4/2 2020

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag
  6. Valg til bestyrelse m.m.
  7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
  8. Eventuelt

Der var fremmødt 10 personer heraf 10 stemmeberettiget.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog  Katja S. som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 10  stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere 

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt  godkendt.

2019 har været et meget roligt år men dog alligevel med lidt ændringer. På det personlige plan har vi desværre mistet vores medlem Peter Olsen som døde i august – ære være hans minde – vi har også fejrede Edo Bents 90 års fødselsdag og der har været  flere bryllupper i løbet af året – tillykke, tillykke herfra. På det klubmæssige plan har der også været forandringer – vores ”Rotte-hold har fået egen bane, så de forlod os i sommers – øv for det. Vi valgte så at starte vores Rally hold op i stedet og det var en super beslutning så hurra for det 😊 .

Vi har dog stadig holdt prøver – helt præcis 4 gange – 1 gang i foråret og 3 gange i efteråret inkl. vores Rally stævne. Det kræver en del hjælpere at holde prøver, så her skal lyde en tak til de hjælper der i årets løb er mødt op som gruppe deltagere, cyklister, løber, sporlæggere, færdsels deltagere m.m. og selvom vi er en mindre kreds så har det ikke været et problem da ALLE har hjulpet til – så STOR TAK for det.

Vi holdte general forsamling den 6. februar –Steen Pedersen er flyttet på landet 😊 og valgte derfor at trække sig fra bestyrelsen. Steen Christensen blev enstemmigt valg som efterfølger og ny suppleant i stedet for Steen C. blev Preben Rasmussen.

Økonomisk fik vi et fint år – vi har brugt ”lidt” penge på at renovere traktor og  klubhuset m.m.

I det forgangne år har vi haft 2 jubilæer – Tanja Andersen 10 år og Torben Alrik 25 år – Stort tillykke til dem.

Den 18. februar havde vi en medlemsaften hvor dommer Morten Hansen fortalte om det nye program – der var fin tilslutning til arrangementet.

Egen P plads – pladsmændene har lavet et super fint skilt, hvor der står Formandens parkeringsplads – total god stil 🤣😂

Repræsentantskabsmødet blev holdt den 17. marts –  et meget roligt og hurtigt et af slagsen. Ingen drama og genvalg til alle. Dramaet kom først senere på året med et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. Det Ekstra ordinær repræsentantskabsmøde blev holdt fredag den 9. august – mistillid nedstemt 89 for HB, 40 imod HB.

Vores påskefrokosten blev holdt torsdag den 18. april i klubhuset som sædvanlig rigtig hyggeligt.

Den 17 – 18. maj blev der afholdt IGP 3 DM på Darup stadion, Roskilde. Kredsen havde et par medlemmer som deltog i udtagelserne til DM. Resultaterne var desværre lidt blandet, men det kommer helt sikkert på plads til denne sæson.

KÆMPE stort tillykke til kredsens deltager Claus Jensen som blev nr. 2 til DKK DM begynder B med 97P.

Den 8. juni holdt vi afsluttende prøve – tillykke til dem der bestod.

Tina var på rally instruktør kursus lige efter sæsonafslutningen.

Lørdag den 3. august havde vi oprydningsdag og søndag den 4. august rengøringsdag.

Kæmpe tak til dem der mødte op til vores oprydning- og rengørings weekend. Der blev kørt jern og andet skrammel væk, de store plader blev flyttet, der blev malet både garage og cafeborde, vasket ned i køkken og udestue, gulvet i klubhuset blev så flot, borde og stole vasket, huset blev fuget og der blev ryddet op i skabene. Så send en stor tak til de få der gør det rart for jer alle

Lørdag den 14. september havde vi deltagere med til IGP 1 DM – tillykke med de fine prøver.

Den 13. oktober fejrede vi Æresmedlem Bent Larsen, eller Edo-Bent som han kaldes i hundeklubkredse, 90 års fødselsdag. Mange gamle trænings makkere og andre som har kendt Bent fra konkurrence-tiden kom forbi for at ønske tillykke.

Den 2. november havde vi den  fornøjelsen at holde en af de første officielle rallyprøver i Schæferhundeklubbens regi med 39 tilmeldte. Der var 4 klasser – champion, ekspert, øvet og begynder. Kredsen havde 3 deltagere med i den meget stor begynderklasse med 23 deltagere. Der var en hel del debutanter, og næsten alle bestod (kun 3 IB’er), så det var dejligt. Alle kredsens deltagere bestod – stort tillykke med det 😊 Alle var meget begejstret for vores arrangement og synes vi har nogle virkelige dejlige arealer og et godt klubhus. Som dommeren senere skrev på sin blog – super betjening af dommer, sekretær og deltagere, super arealer, fine præmier til alle, lækker mad og drikke, så rammerne var de allerbedste.

Vi holdt UHP prøve den 16. november med 10 tilmeldte og den 30. november holdt vi kredsmesterskab med BH, delspor og IGP prøver. Prøven blev lukket for tilmelding, da vi var kommet over max antal discipliner – 16 tilmeldte 😊 samme dag holdt vi også vores julefrokost – her var alt også ”udsolgt”. Fik jeg nævnt at DK var suveræn vinder af landskampen ml. DK, SE og NO 😂🤪 stort tillykke til Norge med at en af deres deltager blev nordisk kredsmester i kreds 43. Stor tillykke til Tanja med pokalen for bedste spor og stort tillykke til Tina med tildelingen af hunden – så fortjent.

15 december holdt vi julehyggedag med gløgg og æbleskiver. Det var også her vi trak vores julelotteri. Tillykke til alle vinderne.

31 december holdt vi nytårskur med servering af hapser og boblevand – altid hyggeligt lige at ønske hinanden godt nytår.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt prøver i Rally (begynder, øvet, ekspert og champion), BH, FPR, IGP 1 – 3 og UHP i løbet af året og der har været mange fine resultater.

I 2019 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, rally-hold og et IPO-hold.

IGP prøve den 8. juni, 2. november stort rally stævne, 16. november UHP og 30. november kredsmesterskab. Tillykke til alle dem der bestod deres prøver i 2019.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder, en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års general forsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke (igen) alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har givet en hånd med i det forgangne år – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne få det hele til at fungere i kredsen. Tak alle sammen.

Fremlæggelse af regnskabet  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Indkommende forslag 

Ingen.

Valg 

På valg var Kasserer Tina B. Andersen og bestyrelsesmedlem Steen Christensen for 2 år – De blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt

Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Katja Siegler blev valgt enstemmigt.

 

Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet søndag 22. marts 2020 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

Ansøge om at holde spor kursus i kredsen.

Der vil blive arrangeret en træningsuge her i kredsen op til Herning Open. Alle kan deltage.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Formands Nyt. Bogmærk permalinket.