Referat for Generalforsamling den 14. februar 2023.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 9 personer heraf 9 stemmeberettiget.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Anette som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 9 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

 1. Valg af stemmetællere

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

 1. Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Formandens beretning for 2022

Corona spøgte stadig i starten af året, men det blev heldigvis hverdag igen eller næsten hverdag igen for så kom krigen i Ukraine og de ting som fulgte med forhøjet priser på el og varme m.m. Vi har dog trænet og hygget med vores hunde alligevel som et lyspunkt i alt det mørke.

Økonomisk er 2022 gået fint i betragtning af omstændighederne – et lille underskud på ca. 2000 kr. Vi har brugt ekstra penge på nyt spring, dyrt brænde, større udgift til strøm som dog kunne have været meget værre og træneruddannelse. Vi har tjent en del på vores Rally konkurrence og på vores salg – Tak til Steen for at styre biksen.

Vi valgte på trods af krisen at uddanne to nye instruktører, så vi fremover også kan byde på holdtræning på hverdage. Vi mærkede i efteråret et fald i deltagere på holdene nu Corona hundene er væk, men det ser allerede ud til at det nye initiativ har tiltrukket nye i hverdagen, så det er godt givet ud – både sportsligt og økonomisk.

Den 9. februar holdt vi årets generalforsamling som var hurtigt overstået – Næstformand Steen C. og kasserer Tina B.  og suppleanterne (Preben og Martin) var på valg og blev alle genvalgt 😊

Repræsentantskabsmødet blev holdt den 20/3 – 2022 hvor Tina og jeg var med. Et stille og roligt møde.

Kredsen fik sendt en sidste hilsen til Laila – tak for dit gode humør og dit virke som revisor. Børge et tidligere medlem er også gået bort i løbet af året. Ære være deres minde.

Tillykke til medlemmerne med deres fine prøver i rally, BH og IPO i løbet af året.

Kredsen havde en deltager med til VM for Hollænder– tillykke til Claus med deltagelsen.

Vi holdt påskefrokost lørdag den 16. april og grillhygge fredag d. 1/7 – tak for det initiativ.

Vi var også så heldige at vi igen kunne holde vores store Rally konkurrence midt i september med små 100 tilmeldte. Kredsens medlemmer gjorde det rigtig fint med fine prøver og placeringer. 😊Tak til alle hjælperne som hjalp til på dagen.

Kredsmesterskabet og julefrokosten blev afholdt den 3/12 – en helt fantastisk dag med hjælp fra nær og fjern. Stor tak til Vivi Gilsager for at komme til Sjælland og dømme, tak til figurant, tak til de norske og danske sporlæggere og tak til alle hjælperne. Alle bestod deres prøve tillykke med det. Tillykke til Nellie som blev kredsmester. Aften sluttede af med vores julefrokost som altid bare festligt.

Den 18. december blev der drukket gløgg og spist æbleskiver og sidst men ikke mindst blev julelotteriet trukket – TILLYKKE til vinderne

Den 31. december holdt vi nytårskur med hapser og bobler – en rigtig hyggelig tradition.

Kredsen fik i løbet af året sagt tillykke til Preben med de 70 år og Lars med de 60 år med en lille erkendelighed. Jeg takker meget for de fine gaver i forbindelse med min 60 års dag.

Stor tak til alle medlemmer, pladsmænd, trænere, figuranter, sporlæggere og andet godtfolk som har bidraget med deres hen over året.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt en stor prøve i Rally (begynder, øvet, ekspert og champion) og et kredsmesterskab i løbet af året og der var mange fine resultater.

I 2022 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold, rally-hold og et IGP-hold.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års generalforsamling.

 

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som hjælper til i løbet af året 😊.

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

 1. Indkommende forslag

Ingen.

 1. Valg

På valg var formanden Anette Jensen for 2 år –blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

 1. Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt
 2. Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Nellie Mie Andersen blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Henrik Svendsen blev valgt enstemmigt.

 1. Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet 2022 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

Husk planlægning af arbejdsdag – venter lige på vand.

Ønske om Medlemsmøde omkring WB (tysk væsen test).

Evt. ekstra figurant med betaling.

Dette indlæg blev udgivet i Formands Nyt. Bogmærk permalinket.