Om Kreds 43

Kreds 43 er en underafdeling af Schæferhundeklubben for Danmark, der er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Kredsen blev oprettet i 23. juni 1980 og klubbens formål er som specialklub for schæferhunden at udbrede kendskabet til de mange gode egenskaber, racen har som familie- og brugshund.

Medlemskab af kredsen åbner først og fremmest mulighed for, at du aktivt kan træne med din schæferhund på en god og korrekt måde, samt at du får den hjælp og støtte, du har brug for.
Kreds 43 tilbyder undervisning og træning på et hold som passer til dig og din hund. Til hvert hold er der tilknyttet en eller flere trænere. Desuden byder klubben på samvær mellem både to- og firbenede venner.

Vi har som klub nogle forventninger til dig. Du skal huske på, at vi er mennesker der arbejder med hunde, fordi vi synes det er sjovt. Der er ingen, der får penge for deres arbejde, da kontingentet udelukkende bruges til at drive klubben med.
Derfor forventer vi, at du er motiveret til at modtage undervisning og træning og selv er med til at vi har en god stemning i klubben.

Hver sæson vil der være prøver, konkurrencer, kurser, foredrag eller anden relevant “hunde” information til rådighed for medlemmerne. Se opslag i klubben eller her på hjemmesiden.

Alle med tilknytning til kredsen er velkommen i klubhuset, hvor der altid er gratis kaffe og te.

Så hjertelig velkommen i Kreds 43, Hvidovre.