Referat for Generalforsamling den 28. februar 2021.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 11 personer heraf 11 stemmeberettiget.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog  Anette som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 11 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

 1. Valg af stemmetællere

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

 1. Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Formandens beretning

Efter 2019 som var et meget roligt år, så forventede man jo ikke de store ændringer i 2020. Det startede da også helt normalt med en sporprøve den 12. januar MEN så kom Corona’en med forsamlingsforbud og alt det der.

2020 var ellers året hvor kredsens 40-års jubilæum skulle fejres med udsigt til en masse festivitas – desværre blev næsten alle de planlagte prøver og fester aflyst og man sidder tilbage med en lidt flad fornemmelse – øv for det. Heldigvis kunne vi stadig træne vores hunde og mødes i mindre grupper til træning.

Den 4. februar afholdte vi årets generalforsamling som var hurtigt overstået – Kassereren (Tina), bestyrelsesmedlemmet (Steen C) og suppleanterne (Preben og Martin) var på valg og blev alle genvalgt 😊

Økonomisk fik vi et meget, meget fint år i 2020 – vi har brugt lidt penge på at renovere traktoren og klubhuset m.m. og tjent en del på vores Rally konkurrence.

Repræsentantskabsmødet blev aflyst ligesom rigtig mange af Schæferhundeklubbens andre arrangementer pga. Corona. Der blev dog afholdt nogle prøver i efteråret inden restriktionerne blev strammet igen. Tillykke til alle kredsens medlemmer som bestod.

Kredsen havde også deltagere med til VM/DM-udtagelsen – Tillykke til Martin og Amagers Fiona med kvalifikationen til næste års DM.

Vi var også så heldige at vores store Rally konkurrence med 100 tilmeldte kunne gennemføres med lidt opdeling over dagen og andre Corona tiltag. Kredsens medlemmer gjorde det rigtig fint med fine prøver og placeringer. En enkelt Rally Begynder Mester fik vi også, så stort tillykke til Anette Willumsen med det. 😊

Det er fantastiske medlemmer vi har i vores kreds – vi behøver ikke lange møder og snak når tingene skal fikses – bum så findes der en løsning og så er det fikset. Stor tak til Martin, Lars L, Steen, Brian og Svendsen for at spytte i kassen og vupti så er bane 1 ordnet. Stor tak til alle dem der hjalp med deres arbejdskraft og tid – det var en fornøjelse

Året sluttede desværre med flere Corona restriktioner, så vi måtte lukke adgangen til vores klubhus.

Det gik ud over vores traditionelle julehygge og nytårs arrangement – dårlig måde at afslutte et rigtig mærkeligt Corona år på, hvor vi på trods af alle restriktionerne alligevel formåede at træne hund.

Stor tak til alle medlemmer, pladsmænd, trænere, figuranter, sporlæggere og andet godtfolk som har bidraget med deres hen over året.

Brugsprøver og arrangementer.

Formanden bestod det nye obligatoriske prøveleder kursus.

Kredsen har afholdt en prøve i Rally (begynder, øvet, ekspert og champion) og en sporprøve i løbet af året og der var mange fine resultater.

Hen over sommeren afholdte vi også 2 øve Rallyprøver med Paul Lysholdt som dommer.

I 2020 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold, rally-hold og et IPO-hold.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års generalforsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har respekteret og overholdt alle de forskellige Corona restriktioner uden brok – tak for det og så håber vi på et 2021, hvor vi kan få gang i prøverne og festerne igen 😊.

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

 1. Indkommende forslag

Ingen.

 1. Valg

På valg var formanden for 2 år – Anette Lindberg Jensen blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

 1. Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt
 2. Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Henrik Svendsen blev valgt enstemmigt.

 1. Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet juni 2021 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

Lars nævnte at det var en dejlig kreds at være i – hvor vi bare løser de små problemer der er, hvilke vores udendørs generalforsamling var et godt eksempel på – hvor svært kan det være 😊

Dette indlæg blev udgivet i Formands Nyt. Bogmærk permalinket.