Referater

Referat for Generalforsamling den 28. februar 2021.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 11 personer heraf 11 stemmeberettiget.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog  Anette som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 11 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

 1. Valg af stemmetællere

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

 1. Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Formandens beretning

Efter 2019 som var et meget roligt år, så forventede man jo ikke de store ændringer i 2020. Det startede da også helt normalt med en sporprøve den 12. januar MEN så kom Corona’en med forsamlingsforbud og alt det der.

2020 var ellers året hvor kredsens 40-års jubilæum skulle fejres med udsigt til en masse festivitas – desværre blev næsten alle de planlagte prøver og fester aflyst og man sidder tilbage med en lidt flad fornemmelse – øv for det. Heldigvis kunne vi stadig træne vores hunde og mødes i mindre grupper til træning.

Den 4. februar afholdte vi årets generalforsamling som var hurtigt overstået – Kassereren (Tina), bestyrelsesmedlemmet (Steen C) og suppleanterne (Preben og Martin) var på valg og blev alle genvalgt 😊

Økonomisk fik vi et meget, meget fint år i 2020 – vi har brugt lidt penge på at renovere traktoren og klubhuset m.m. og tjent en del på vores Rally konkurrence.

Repræsentantskabsmødet blev aflyst ligesom rigtig mange af Schæferhundeklubbens andre arrangementer pga. Corona. Der blev dog afholdt nogle prøver i efteråret inden restriktionerne blev strammet igen. Tillykke til alle kredsens medlemmer som bestod.

Kredsen havde også deltagere med til VM/DM-udtagelsen – Tillykke til Martin og Amagers Fiona med kvalifikationen til næste års DM.

Vi var også så heldige at vores store Rally konkurrence med 100 tilmeldte kunne gennemføres med lidt opdeling over dagen og andre Corona tiltag. Kredsens medlemmer gjorde det rigtig fint med fine prøver og placeringer. En enkelt Rally Begynder Mester fik vi også, så stort tillykke til Anette Willumsen med det. 😊

Det er fantastiske medlemmer vi har i vores kreds – vi behøver ikke lange møder og snak når tingene skal fikses – bum så findes der en løsning og så er det fikset. Stor tak til Martin, Lars L, Steen, Brian og Svendsen for at spytte i kassen og vupti så er bane 1 ordnet. Stor tak til alle dem der hjalp med deres arbejdskraft og tid – det var en fornøjelse

Året sluttede desværre med flere Corona restriktioner, så vi måtte lukke adgangen til vores klubhus.

Det gik ud over vores traditionelle julehygge og nytårs arrangement – dårlig måde at afslutte et rigtig mærkeligt Corona år på, hvor vi på trods af alle restriktionerne alligevel formåede at træne hund.

Stor tak til alle medlemmer, pladsmænd, trænere, figuranter, sporlæggere og andet godtfolk som har bidraget med deres hen over året.

Brugsprøver og arrangementer.

Formanden bestod det nye obligatoriske prøveleder kursus.

Kredsen har afholdt en prøve i Rally (begynder, øvet, ekspert og champion) og en sporprøve i løbet af året og der var mange fine resultater.

Hen over sommeren afholdte vi også 2 øve Rallyprøver med Paul Lysholdt som dommer.

I 2020 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold, rally-hold og et IPO-hold.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års generalforsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har respekteret og overholdt alle de forskellige Corona restriktioner uden brok – tak for det og så håber vi på et 2021, hvor vi kan få gang i prøverne og festerne igen 😊.

 1. Fremlæggelse af regnskabet

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

 1. Indkommende forslag

Ingen.

 1. Valg

På valg var formanden for 2 år – Anette Lindberg Jensen blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

 1. Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt
 2. Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Henrik Svendsen blev valgt enstemmigt.

 1. Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet juni 2021 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

Lars nævnte at det var en dejlig kreds at være i – hvor vi bare løser de små problemer der er, hvilke vores udendørs generalforsamling var et godt eksempel på – hvor svært kan det være 😊

Referat for Generalforsamling den 4. februar 2020.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 10 personer heraf 10 stemmeberettiget.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog  Katja S. som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne. Der var 10  stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere 

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning

Beretningen blev enstemmigt  godkendt.

2019 har været et meget roligt år men dog alligevel med lidt ændringer. På det personlige plan har vi desværre mistet vores medlem Peter Olsen som døde i august – ære være hans minde – vi har også fejrede Edo Bents 90 års fødselsdag og der har været  flere bryllupper i løbet af året – tillykke, tillykke herfra. På det klubmæssige plan har der også været forandringer – vores ”Rotte-hold har fået egen bane, så de forlod os i sommers – øv for det. Vi valgte så at starte vores Rally hold op i stedet og det var en super beslutning så hurra for det 😊 .

Vi har dog stadig holdt prøver – helt præcis 4 gange – 1 gang i foråret og 3 gange i efteråret inkl. vores Rally stævne. Det kræver en del hjælpere at holde prøver, så her skal lyde en tak til de hjælper der i årets løb er mødt op som gruppe deltagere, cyklister, løber, sporlæggere, færdsels deltagere m.m. og selvom vi er en mindre kreds så har det ikke været et problem da ALLE har hjulpet til – så STOR TAK for det.

Vi holdte general forsamling den 6. februar –Steen Pedersen er flyttet på landet 😊 og valgte derfor at trække sig fra bestyrelsen. Steen Christensen blev enstemmigt valg som efterfølger og ny suppleant i stedet for Steen C. blev Preben Rasmussen.

Økonomisk fik vi et fint år – vi har brugt ”lidt” penge på at renovere traktor og  klubhuset m.m.

I det forgangne år har vi haft 2 jubilæer – Tanja Andersen 10 år og Torben Alrik 25 år – Stort tillykke til dem.

Den 18. februar havde vi en medlemsaften hvor dommer Morten Hansen fortalte om det nye program – der var fin tilslutning til arrangementet.

Egen P plads – pladsmændene har lavet et super fint skilt, hvor der står Formandens parkeringsplads – total god stil 🤣😂

Repræsentantskabsmødet blev holdt den 17. marts –  et meget roligt og hurtigt et af slagsen. Ingen drama og genvalg til alle. Dramaet kom først senere på året med et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde. Det Ekstra ordinær repræsentantskabsmøde blev holdt fredag den 9. august – mistillid nedstemt 89 for HB, 40 imod HB.

Vores påskefrokosten blev holdt torsdag den 18. april i klubhuset som sædvanlig rigtig hyggeligt.

Den 17 – 18. maj blev der afholdt IGP 3 DM på Darup stadion, Roskilde. Kredsen havde et par medlemmer som deltog i udtagelserne til DM. Resultaterne var desværre lidt blandet, men det kommer helt sikkert på plads til denne sæson.

KÆMPE stort tillykke til kredsens deltager Claus Jensen som blev nr. 2 til DKK DM begynder B med 97P.

Den 8. juni holdt vi afsluttende prøve – tillykke til dem der bestod.

Tina var på rally instruktør kursus lige efter sæsonafslutningen.

Lørdag den 3. august havde vi oprydningsdag og søndag den 4. august rengøringsdag.

Kæmpe tak til dem der mødte op til vores oprydning- og rengørings weekend. Der blev kørt jern og andet skrammel væk, de store plader blev flyttet, der blev malet både garage og cafeborde, vasket ned i køkken og udestue, gulvet i klubhuset blev så flot, borde og stole vasket, huset blev fuget og der blev ryddet op i skabene. Så send en stor tak til de få der gør det rart for jer alle

Lørdag den 14. september havde vi deltagere med til IGP 1 DM – tillykke med de fine prøver.

Den 13. oktober fejrede vi Æresmedlem Bent Larsen, eller Edo-Bent som han kaldes i hundeklubkredse, 90 års fødselsdag. Mange gamle trænings makkere og andre som har kendt Bent fra konkurrence-tiden kom forbi for at ønske tillykke.

Den 2. november havde vi den  fornøjelsen at holde en af de første officielle rallyprøver i Schæferhundeklubbens regi med 39 tilmeldte. Der var 4 klasser – champion, ekspert, øvet og begynder. Kredsen havde 3 deltagere med i den meget stor begynderklasse med 23 deltagere. Der var en hel del debutanter, og næsten alle bestod (kun 3 IB’er), så det var dejligt. Alle kredsens deltagere bestod – stort tillykke med det 😊 Alle var meget begejstret for vores arrangement og synes vi har nogle virkelige dejlige arealer og et godt klubhus. Som dommeren senere skrev på sin blog – super betjening af dommer, sekretær og deltagere, super arealer, fine præmier til alle, lækker mad og drikke, så rammerne var de allerbedste.

Vi holdt UHP prøve den 16. november med 10 tilmeldte og den 30. november holdt vi kredsmesterskab med BH, delspor og IGP prøver. Prøven blev lukket for tilmelding, da vi var kommet over max antal discipliner – 16 tilmeldte 😊 samme dag holdt vi også vores julefrokost – her var alt også ”udsolgt”. Fik jeg nævnt at DK var suveræn vinder af landskampen ml. DK, SE og NO 😂🤪 stort tillykke til Norge med at en af deres deltager blev nordisk kredsmester i kreds 43. Stor tillykke til Tanja med pokalen for bedste spor og stort tillykke til Tina med tildelingen af hunden – så fortjent.

15 december holdt vi julehyggedag med gløgg og æbleskiver. Det var også her vi trak vores julelotteri. Tillykke til alle vinderne.

31 december holdt vi nytårskur med servering af hapser og boblevand – altid hyggeligt lige at ønske hinanden godt nytår.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt prøver i Rally (begynder, øvet, ekspert og champion), BH, FPR, IGP 1 – 3 og UHP i løbet af året og der har været mange fine resultater.

I 2019 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, rally-hold og et IPO-hold.

IGP prøve den 8. juni, 2. november stort rally stævne, 16. november UHP og 30. november kredsmesterskab. Tillykke til alle dem der bestod deres prøver i 2019.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder, en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års general forsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke (igen) alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har givet en hånd med i det forgangne år – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne få det hele til at fungere i kredsen. Tak alle sammen.

Fremlæggelse af regnskabet  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Indkommende forslag 

Ingen.

Valg 

På valg var Kasserer Tina B. Andersen og bestyrelsesmedlem Steen Christensen for 2 år – De blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt

Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Katja Siegler blev valgt enstemmigt.

 

Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet søndag 22. marts 2020 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

Ansøge om at holde spor kursus i kredsen.

Der vil blive arrangeret en træningsuge her i kredsen op til Herning Open. Alle kan deltage.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat for Generalforsamling den 6. februar 2019.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkommende forslag
 6. Valg til bestyrelse m.m.
 7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Der var fremmødt 14 personer heraf 14 stemmeberettiget.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Katja Siegler som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne.

Der var 14 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere 

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Beretning

2018 har, til forskel fra 2017 som var meget hektisk med mange prøver, været et meget roligt år. Derfor tager vi lige en pause fra at være en af de mest aktive kredse 😊

Vi har dog stadig holdt prøver – helt præcis 3 gange i foråret og 2 gange inkl. Hvidovre Open i efteråret. Det kræver en del hjælpere at holde prøver, så her skal lyde en tak til de hjælper der i årets løb er mødt op som gruppe deltagere, cyklister, løber, sporlæggere, færdsels deltagere m.m. og selvom vi er en mindre kreds så har det ikke været et problem da ALLE har hjulpet til – så STOR TAK for det.

Økonomisk fik vi haft et rigtig fint år – vi har brugt ”lidt” penge på at renovere klubhuset udvendig.

Tak til vores pladsmænd som har knoklet for at få ordnet facaden på klubhuset.

I det forgangne år har vi haft 5 jubilæer – Peter Olsen 10 år – Henrik Helander, Toni Larsen og Per Buchardt 25 år og sidst men ikke mindst Hanne Jørgensen 40 år – Stort tillykke til alle.

Repræsentantskabsmødet blev holdt den 18. marts – desværre var der en del fnidder, bl.a. et mistillidsvotum til Peter Larsen som dog blev nedstemt med overvejende flertal. Peter blev formand, Karin næstformand – Rene Jørgensen blev avlsrådsformand. Der var en del forslag til behandling (diverse små rettelser og præciseringer til lovene og et par stykker om strukturen) – ingen større ændringer.

Lørdag den 31. marts holdte vi vores påskefrokost – dejligt at se så mange nye mennesker.

Den 10 – 12. maj blev der afholdt DM på Randers stadion – fint arrangement som var en form for general prøve til VM.

Materialet om behandling af persondata efter den 25. maj 2018 er lagt på vores hjemmeside kr43.dk

Den 23. juni holdt vi afsluttende prøve og om aften holdt vi en lille Sankt Hans fest med grill og lille bål – hyggeligt som altid.

I forbindelse med Herning Open havde vi i ugen op til igen besøg fra det store udland samt makkere fra andre kredse til lidt hyggetræning. Kredsen fik flotte resultater til Herning Open – Et F til Katja og SG til Tanja og Svendsen – stort tillykke til alle tre.

Lørdag den 21. oktober holdt vi Hvidovre Open – der var 17 tilmeldte hunde. Det var en dejlig dag. Der blev vist en masse godt hundearbejde af engageret hundefører – både på sporet og på banen. Stor tak til alle deltagere, dommere og hjælpere.  Kredsens medlemmer klarede sig godt med en 2. plads for hold.

Den 24. november holdt vi afsluttende prøve OG julefrokost. Den var en super hyggelig dag med fuld hus til julefrokosten – Tillykke til Katja med vandrehunden.

16. december holdt vi julehyggedag med gløgg og æbleskiver. Det var også her vi trak vores julelotteri. Tillykke til alle vinderne.

31. december holdt vi nytårskur med servering af hapser og boblevand – altid hyggeligt lige at ønske hinanden godt nytår.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt prøver i B, AB, FP, SL, IPO 1-3 i løbet af året og der har været mange fine resultater.

I 2018 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold og et IPO-hold.

Den 14. januar holdt vi en FP/IPO prøve.

Den 6. maj holdt vi en Færdselsprøve.

Den 23. juni holdt vi afsluttede prøve.

Lørdag den 21. oktober holdt vi Hvidovre Open – der var 17 tilmeldte hunde J Kredsens medlemmer klarede sig godt med en 2. plads for hold.

Den 24. november holdt vi afsluttende prøve.

Tillykke til alle dem der bestod deres prøver i 2018.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års general forsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke (igen) alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har givet en hånd med i det forgangne år – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne få det hele til at fungere i kredsen. Tak alle sammen.

Fremlæggelse af regnskabet  

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

Indkommende forslag 

Ingen.

Valg 

På valg er formanden Anette Jensen for to år og bestyrelsesmedlem Steen Christensen for et år – De blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt

Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Katja Siegler blev valgt enstemmigt.

Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet søndag 18. marts 2019 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

 Husk nu at overholde regler omkring køleskab.

Tilbyde DM deltagere at komme her og træne, da vi ligger tæt på.

Dirigenten takkede for god ro og orden.