Referater

Referat for Generalforsamling den 6. februar 2019.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Kredskassererens forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
  5. Indkommende forslag
  6. Valg til bestyrelse m.m.
  7. Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23. til Repræsentantskabsmøde
  8. Eventuelt

Der var fremmødt 14 personer heraf 14 stemmeberettiget.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Katja Siegler som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter reglerne.

Der var 14 stemmeberettiget på Generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere 

Henrik Svendsen og Preben Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

Formandens beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Beretning

2018 har, til forskel fra 2017 som var meget hektisk med mange prøver, været et meget roligt år. Derfor tager vi lige en pause fra at være en af de mest aktive kredse 😊

Vi har dog stadig holdt prøver – helt præcis 3 gange i foråret og 2 gange inkl. Hvidovre Open i efteråret. Det kræver en del hjælpere at holde prøver, så her skal lyde en tak til de hjælper der i årets løb er mødt op som gruppe deltagere, cyklister, løber, sporlæggere, færdsels deltagere m.m. og selvom vi er en mindre kreds så har det ikke været et problem da ALLE har hjulpet til – så STOR TAK for det.

Økonomisk fik vi haft et rigtig fint år – vi har brugt ”lidt” penge på at renovere klubhuset udvendig.

Tak til vores pladsmænd som har knoklet for at få ordnet facaden på klubhuset.

I det forgangne år har vi haft 5 jubilæer – Peter Olsen 10 år – Henrik Helander, Toni Larsen og Per Buchardt 25 år og sidst men ikke mindst Hanne Jørgensen 40 år – Stort tillykke til alle.

Repræsentantskabsmødet blev holdt den 18. marts – desværre var der en del fnidder, bl.a. et mistillidsvotum til Peter Larsen som dog blev nedstemt med overvejende flertal. Peter blev formand, Karin næstformand – Rene Jørgensen blev avlsrådsformand. Der var en del forslag til behandling (diverse små rettelser og præciseringer til lovene og et par stykker om strukturen) – ingen større ændringer.

Lørdag den 31. marts holdte vi vores påskefrokost – dejligt at se så mange nye mennesker.

Den 10 – 12. maj blev der afholdt DM på Randers stadion – fint arrangement som var en form for general prøve til VM.

Materialet om behandling af persondata efter den 25. maj 2018 er lagt på vores hjemmeside kr43.dk

Den 23. juni holdt vi afsluttende prøve og om aften holdt vi en lille Sankt Hans fest med grill og lille bål – hyggeligt som altid.

I forbindelse med Herning Open havde vi i ugen op til igen besøg fra det store udland samt makkere fra andre kredse til lidt hyggetræning. Kredsen fik flotte resultater til Herning Open – Et F til Katja og SG til Tanja og Svendsen – stort tillykke til alle tre.

Lørdag den 21. oktober holdt vi Hvidovre Open – der var 17 tilmeldte hunde. Det var en dejlig dag. Der blev vist en masse godt hundearbejde af engageret hundefører – både på sporet og på banen. Stor tak til alle deltagere, dommere og hjælpere.  Kredsens medlemmer klarede sig godt med en 2. plads for hold.

Den 24. november holdt vi afsluttende prøve OG julefrokost. Den var en super hyggelig dag med fuld hus til julefrokosten – Tillykke til Katja med vandrehunden.

16. december holdt vi julehyggedag med gløgg og æbleskiver. Det var også her vi trak vores julelotteri. Tillykke til alle vinderne.

31. december holdt vi nytårskur med servering af hapser og boblevand – altid hyggeligt lige at ønske hinanden godt nytår.

Brugsprøver og arrangementer.

Kredsen har afholdt prøver i B, AB, FP, SL, IPO 1-3 i løbet af året og der har været mange fine resultater.

I 2018 har der været forskellige tilbud. Vi havde tilbud om hvalpehold, familiehold og et IPO-hold.

Den 14. januar holdt vi en FP/IPO prøve.

Den 6. maj holdt vi en Færdselsprøve.

Den 23. juni holdt vi afsluttede prøve.

Lørdag den 21. oktober holdt vi Hvidovre Open – der var 17 tilmeldte hunde J Kredsens medlemmer klarede sig godt med en 2. plads for hold.

Den 24. november holdt vi afsluttende prøve.

Tillykke til alle dem der bestod deres prøver i 2018.

Møder m.m.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, en del “ad hoc” møder samt en oprydningsdag siden sidste års general forsamling.

Afsluttende bemærkninger.

Jeg vil gerne slutte med at takke (igen) alle medlemmer, trænere, figuranter, familiemedlemmer og ”dem fra de fremmede kredse”, som har givet en hånd med i det forgangne år – uden jeres hjælp havde vi ikke kunne få det hele til at fungere i kredsen. Tak alle sammen.

Fremlæggelse af regnskabet  

Kassereren (Tina) fremlagde regnskabet med uddybende kommentar.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med meddelelse af ansvarsfrihed.

Indkommende forslag 

Ingen.

Valg 

På valg er formanden Anette Jensen for to år og bestyrelsesmedlem Steen Christensen for et år – De blev enstemmigt valgt.

For 1 år vælges suppleanter:

Suppleant – Preben Rasmussen blev valgt enstemmigt

Suppleant – Martin Bach blev valgt enstemmigt.

Revisor – Laila Binder blev valgt enstemmigt.

Revisor suppleant – Katja Siegler blev valgt enstemmigt.

Valg af 2 kredsrepræsentanter

Valg af 2 kredsrepræsentanter, jfr. § 23 til Repræsentantskabsmødet søndag 18. marts 2019 blev

Anette Jensen (formand) & Tina Andersen (kasserer)

Eventuelt

 Husk nu at overholde regler omkring køleskab.

Tilbyde DM deltagere at komme her og træne, da vi ligger tæt på.

Dirigenten takkede for god ro og orden.